משה כלב
נייד:054-6712444
טלפקס:02-6790454
moshekal1@gmail.com